home Geschiedenis Openingsuren Cliënten Diensten Onze Noden Steun ons Vrijwilligers veel gestelde vragen Vondelingenluik contact

Voeding:

Elk gezin mag wekelijks een voedselpakket komen ophalen. Bij de inschrijving verneemt elk gezin op welke dag zij toelating hebben om langs te komen. Een voedselpakket wordt zo evenwichtig mogelijk samengesteld en aangepast aan de grootte van het gezin.  Voor een dergelijk pakket wordt een bijdrage van 50 cent gevraagd. 

De samenstelling van een voedselpakket is afhankelijk van de voeding die we krijgen via verschillende kanalen.  De basis van elk voedselpakket zijn de produkten van de EU die we verkrijgen via onze erkenning bij de voedselbank. Verder mag de VZW wekelijks groenten ophalen bij de veiling.  Dank zij giften van bakkerijen, grootwarenhuizen, fabrikanten en private schenkingen kunnen we deze voedselpakketten meer gevarieerd samenstellen.

De VZW heeft een transportdienst uitgebouwd voor de ophaling van voeding bij de bedrijven.  Ophalingen bij particulieren zijn echter niet haalbaar. 

Wekelijks wordt aan meer dan 500 gezinnen een voedselpakket ter beschikking gesteld.  Hierdoor bereiken we meer dan 1600 volwassenen en kinderen.