home Geschiedenis Openingsuren Cliënten Diensten Onze Noden Steun ons Vrijwilligers veel gestelde vragen Vondelingenluik contact

U kan ons steunen

Onze VZW is een privé-organisatie en wordt niet gesubsidieerd.  Wij overleven enkel dankzij financiële en materiële giften vanuit het hele land. Al onze vrijwilligers werken mee op onbezoldigde basis.

Materieel

U kan Moeders voor Moeders steunen met voeding en materiaal dat wij verdelen aan onze gezinnen (Onze noden ). 

Indien u een inzamelactie wil opzetten met uw bedrijf, school of vereniging, gelieve ons vooraf te contacteren.

Financieel

U kan Moeders voor Moeders financieel steunen op verschillende wijzen. Onze VZW heeft een toelating om fiscale attesten af te leveren voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis. 

  1. Uw gasten storten de gift op onze rekening met een vaste mededeling door u gekozen.  Wij bedanken persoonlijk elke schenker en houden u regelmatig op de hoogte met de giften die uw ontvangen hebben. Gelieve ons vooraf te contacteren om hiervoor praktische afspraken te maken
  2. Uw gasten schenken de gift rechtstreeks aan u, waarna u ons achteraf een bedrag overmaakt, of in samenspraak met ons producten mee koopt. In dit geval kunnen wij geen fiscaal attest bezorgen aan uw gasten.

Adopteer een boeleke

Om de uitbating van onze resto-bébé te blijven garanderen zijn wij permanent op zoek naar gezinnen die symbolisch een boeleke willen adopteren.  Met een maandelijkse bijdrage van €12 kan u mee de toekomst helpen verzekeren van deze dienstverlening. Voor meer informatie kan u onze folder opvragen of downloaden .

Legaat/duo-legaat

U kan Moeders voor Moeders laten opnemen in uw testament via een legaat of duo-legaat. Als goed doel betaalt de VZW Moeders voor Moeders slechts 8,8% successierechten.  Met een duo-legaat steunt u een goed doel, terwijl uw erfgenamen minimaal hetzelfde of zelfs meer erven.  Voor meer informatie kan u terecht bij uw notaris of kan u onze folder opvragen of downloaden

 

Actie ten voordele van Moeders voor Moeders

Als u een actie wil opzetten om gelden in te zamelen voor onze vzw, vragen wij u vooraf contact te nemen om de modaliteiten te bespreken. Gelieve geen inzamelacties voor ons te organiseren zonder voorafgaand overleg.

 

Voor bijkomende informatie kan u ons steeds bereiken via het contactformulier, e-mail : info@moedersvoormoeders.be of telefonisch op het nummer 03/272.53.84 (bij voorkeur op dinsdag of donderdag)