home Geschiedenis Openingsuren Cliënten Diensten Onze Noden Steun ons Vrijwilligers veel gestelde vragen Vondelingenluik contact

Een beetje geschiedenis

Monique Verdickt, moeder van 8 kinderen, werd in mei 1992 aangesproken om overtollige kleertjes af te staan aan kansarme ouders. Na enkele keren ging ze op zoek naar een dienst die zich richtte op moeders met jonge kinderen. Deze bleek niet echt te bestaan. Om aan de vraag te kunnen voldoen, werden kennissen en vrienden aangesproken om spullen te verzamelen en al vlug kon zij steunen op enkele vrijwilligers.

Er werd gestart met het stockeren in een studentenkamer; daarna werd er verhuisd naar een garage, maar deze werd ook vlug te klein. Uiteindelijk belandden we in de Helmstraat in twee huurhuizen van de Stad Antwerpen.  Pas in september 2008 werden deze huurhuizen aangekocht na een grote sponsoractie. 

De VZW Moeders voor Moeders werd officieel opgericht op 8 juni 1994.

Op dit ogenblik beschikt de VZW over 4 aanpalende panden in de Helmstraat.  De 2 oudste panden waren in zo'n slechte staat dat in 2014 besloten werd om deze beide gebouwen te vervangen door een sobere, maar funktionele nieuwbouw, volledig gefinancierd met eigen middelen.  Deze nieuwbouw is in de loop van 2016 in gebruik genomen.  Intussen dringen zich nieuwe grondige renovaties op in de 2 andere panden van de vzw.