home Geschiedenis Openingsuren Cliënten Diensten Onze Noden Steun ons Vrijwilligers veel gestelde vragen Vondelingenluik contact

Onze cliënten 

Algemeen

Ouders met kinderen tot en met 12 jaar kunnen op ons beroep doen.  In principe vragen wij aan de moeders om langs te komen.  De VZW helpt ook alleenstaande vaders. 

Moeders kunnen zich aanmelden na doorverwijzing door erkende diensten uit het ganse land (OCMW, Kind en Gezin, CAW, schuldbemiddelaars, vluchthuizen, sociale diensten ...).  Bij een eerste aanvraag wordt de individuele en financiële situatie van het gezin beoordeeld.  Indien het maandelijks leefgeld onvoldoende is voor de noodzakelijke uitgaven voor het gezin , kan een toelating gegeven worden voor het verkrijgen van materiaal en/of een wekelijks voedselpakket.  Deze toelating wordt jaarlijks geëvalueerd.

De eerste aanmelding is  mogelijk op een dinsdag of donderdag tussen 10 en 11u30 of 13u30 en 15 uur.  Eenmaal men een toelating bekomen heeft, vragen wij de moeders om op een vaste weekdag langs te komen. 

Informatie voor de verwijzende instanties

Indien u een gezin naar ons wil doorverwijzen, vragen wij u volgende gegevens mee te geven met de moeder :  verwijsbrief gericht aan moeders voor moeders met vermelding van de hoogste noden en zo mogelijk een overzicht van de maandelijkse inkomsten en vaste kosten van het gezin, een recent attest van gezinssamenstelling